Southern Luzon State University

Southern Luzon State University

SLSU Hym

SLSU Hymn

Awit ng Paaralan

Ang himig na ito

Alay namin sa iyo

Mahal na paaralan

Sa iyong kadakilaan

Ang aral mo’y iingatan

Ang ‘yong dangal babantayan

Sisikapin kong maging tapat

Saan man sa bawat oras

Aming itatanghal na matatag

Ang iyong diwa at sagisag

Scroll to Top